Litteratur - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
     

Litteratur om ortnamn, personnamn och namnvård

Bland lästipsen här nedan finns grundläggande litteratur. Ytterligare lästips finns under respektive länk i vänstermenyn. Sidorna med lästips är under uppbyggnad.

Ortnamn

Svenskt ortnamnslexikon (2003) innehåller tolkningar av ca 6 000 svenska ortnamn. Boken innehåller också en omfattande ortnamnsbibliografi. Slutsåld. Ny reviderad upplaga beräknas komma under 2015.

Vill man ha fördjupad kunskap om ortnamnen inom ett visst område bör man i första hand gå till verken:
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län,
Skånes ortnamn,
Sveriges ortnamn
Övre Norrlands ortnamn.

Bengt Pamps Ortnamnen i Sverige (1988) är en klassisk handbok som lär ut grunderna i ortnamnsforskning.

Jan Paul Strids Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamnen (1999) behandlar ortnamnens relation till landskapet.

Namn och bygd är Nordens ledande tidskrift om ortnamnsforskning.

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskriftOrtnamn på minoritetsspråk

Samiska ortnamn i världsarvet Laponia. En analys av samiska ortnamn och deras betydelse i Lule lappmark av Olavi Korhonen. I: Arvet, Laponia. Lapplands världsarv, av Hans Andersson, Olavi Korhonen & Tor Lundberg. Hudiksvall (2005).

Swedell, Ulla, (2008): Minoritetsspråkens ställning i ortnamnsbruket i Sverige. I: Språk i Norden 2008. Tema: Namn.

Swedell, Ulla, (2001): Finska och samiska ortnamn i Sverige. (Opuscula Uralica 4.) Uppsala 2001.

 

Ortnamnsvård

God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård. Gävle 2001. (LMV-rapport 2001:4. Ortnamn och namnvård 6.)Personnamn

Eva Bryllas Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk (2002) ger en god överblick över aktuella personnamnsfrågor.

I Förnamn i Sverige. Kortfattat namnlexikon (2004) av Eva Brylla kan man läsa om de 1 300 vanligaste förnamnen i Sverige och få reda på deras ursprung, ålder, betydelse och frekvens.

Andersson, Pettersson, Lundström och ... Beachman (2009) av Eva Brylla ger i populär form en översikt över uppkomsten och bruket av efternamn i Sverige, i de övriga nordiska länderna samt i Tyskland och England.

Studia anthroponymica Scandinavica är Nordens ledande tidskrift om personnamnsforskning.

Äldre personnamn (från ca år 0 till 1520) kan man slå upp i våra digitala personnamnslexikon.Personnamnsvård

Eva Bryllas Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk (2002) ger en god överblick över aktuella personnamnsfrågor och regler i namnlagen.

Sonja Entzenbergs ”Det får ju vara någon ordning på torpet!” Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv (2006) behandlar den officiella personnamnsvården och personnamnslagar från 1901 till 1982.

I Namnlängdsboken. Historien bakom namnen i almanackan (2000) diskuteras almanackans namnlängd ur olika perspektiv. Texterna är skrivna av medlemmarna i den arbetsgrupp som utarbetat den nya namnlängden och boken är redigerad av Eva Brylla.

Uppdaterad 8 januari 2014

Ansvarig för sidan: Namnarkivet i Uppsala (NAU)